Dodano dnia 06.09.2016, 10:10
Nowy projekt w Zawoi - Babia Góra Trails

W ostatnich miesiącach Gmina Zawoja nawiązała współpracę z Orawską Polhorą, w wyniku czego przygotowany został duży projekt budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack”, mający na celu połączenie obu miejscowości. Partnerstwo obu gmin, pomysł i wspólne cele dały możliwość ubiegania się o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Projekt przewiduje budowę kompleksu ścieżek wzorowanych na istniejących już ośrodkach tego typu w Świeradowie Zdroju („Sigletracks pod Smrekiem"), czy powstałym w ubiegłym roku w Bielsku-Białej kompleksie „Enduro Trails”. Oba te ośrodki odniosły wielki sukces, przyciągając ogromne ilości rowerzystów. Pomiary prowadzone w Świeradowie Zdroju mówią o ponad 70 tys. rowerzystów rocznie odwiedzających Singletracki pod Smrekiem.

Nasz projekt przewiduje budowę kilku ścieżek o różnym stopniu trudności i atrakcyjności pod kątem rekreacji oraz turystyki rowerowej. Większość tras (13,5km) znajdować będzie się w masywie Mosornego Gronia, łącząc swym zasięgiem wyciąg krzesełkowy „Mosorny Groń” z Centrum Górskim „Korona Ziemi”.

Ideą tego typu ścieżek jest umożliwienie czerpania przyjemności każdemu rowerzyście niezależnie od poziomu zaawansowania. Pozwolą na jazdę rowerem w terenie, który na co dzień raczej nie sprzyja tego typu aktywności. Dodatkowo ścieżki nie będą prowadzone po szlakach pieszych, aby wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa.

Patrząc na załączoną mapę widzimy ścieżki zarówno podjazdowe, jak i zjazdowe. Podjazd (ścieżka zielona) rozpoczynający się przy „Koronie Ziemi” pozwoli przeciętnemu rowerzyście dostać się do poszczególnych fragmentów ścieżek zjazdowych. Umożliwi też dojazd aż do wyciągu „Mosorny Groń”, aby skorzystać z jego infrastruktury.

Ścieżki zjazdowe będą jednokierunkowe, odpowiednio wyprofilowane, zbudowane z przeznaczeniem dla różnego poziomu zaawansowania rowerzystów. W projekcie przewidziano te najłatwiejsze (niebieskie) dla rodzin z dziećmi, średniozaawansowane (czerwone) oraz trudne ścieżki (czarne), prawie naturalne, tzw. enduro dla ekspertów.

To co wyróżnia ten projekt na tle konkurencji, to dodatkowa, typowo turystyczna ścieżka, która ma połączyć Gminę Zawoja z naszymi słowackimi sąsiadami po drugiej stronie Babiej Góry. Przewidziano oznakowanie i wybudowanie ok. 25 km ścieżki do Orawskiej Polhory. Ścieżka ta będzie wykorzystywać istniejącą sieć dróg szutrowych, ale najbardziej ciekawy fragment prowadzący z Hali Barankowej poprzez Halę Kamińskiego i Mędralową ma prowadzić aż w okolice Przełęczy Jałowieckiej. Będzie to nowo powstała, widokowa ścieżka „singletrack”, gdzie połączy się z podobną ścieżką od strony Słowackiej. Ścieżka ma być dostosowana dla każdego rowerzysty o dobrej kondycji, gdyż prowadzi spod „Korony Ziemi” aż na wysokość 1100 m npm, jednak jej walory przyrodniczo-krajobrazowe wynagrodzą trud włożony w jej przejechanie.

Ścieżki zostały wytyczone przez profesjonalną firmę „Enduro Trails” z Bielska Białej, zajmującą się tego typu inwestycjami od kilku lat. Gwarantuje to, że będą w 100% przyjazne rowerzystom. Oprócz tego, projekt przewiduję budowę w okolicy „Korony Ziemi” zaplecza dla rowerzystów: myjki rowerowe, sanitariaty, natryski oraz park rowerowy zawierający ścieżki treningowe i tor do jazdy treningowej tzw. „Pumptrack”.

Babia Góra Singletrails” - tak nazywa się całość koncepcji. Ścieżki mają powstać we współpracy ze słowacką stroną, reprezentowaną przez Gminę Oravska Polhora. Umożliwiać mają nie tylko rowerową rekreację w kompleksie Masywu Mosornego Gronia, ale także rozwijać transgraniczną turystykę rowerową, gdyż po Słowackiej stronie znajduje się ogromna (ok 80km) sieć doskonałych dróg szutrowych, opasających południowe stoki Babiej Góry, która także zostanie oznakowana i udostępniona rowerzystom w ramach tego projektu.

Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie, planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Babia Góra Trails (Zawoja, Oravska Polhora) to 2 stycznia 2017r., a termin zakończenia to 30 październik 2018r.
Całkowita wartość projektu wyniesie 810 510,93 €, z czego po stronie Gminy Zawoja to kwota 468 367,56 € , a po stronie Orawskiej Polhory 342 143,37 €.

Idea całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Sucha i Babiogórskiego Parku Narodowego. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Tadeusza Kosmana - Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha. To właśnie dzięki jego pomocy, życzliwości i zaangażowaniu, mogliśmy złożyć kompletną dokumentację i ubiegać się o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.Rys. Mapa projektowanych ścieżek wokół Mosornego Gronia.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image