Dodano dnia 10.01.2017, 13:55
Zawoja: Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja. Warsztaty diagnostyczno-projektowe odbędą się – 14 stycznia 2017 od 8:30 do 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023 został przygotowany, aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej w gminie w celu dalszego przeznaczenia środków finansowych na działania w tym zakresie.

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów rewitalizacji poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który

zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców.

Gminny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej oraz technicznej.

Na potrzeby opracowania diagnozy gminy Zawoja, przygotowano zestaw 21 wskaźników, które podzielano na pięć sfer. Pierwszą sferą są zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu społecznym (12 wskaźników). Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w ramach opracowania wzięty pod uwagę będzie także sferę gospodarczą, sferę środowiskową, sferę przestrzenno - funkcjonalną, sferę techniczną (łącznie 9 wskaźników).

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja. Warsztaty diagnostyczno-projektowe odbędą się – 14 stycznia 2017 od 8:30 do 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image