Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 15.03.2024, 14:28
Dotacja na wymianę źródeł ciepła - rusza nabór wniosków!
Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.09.2023 r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku.


Wnioski złożone przed i po terminie naboru wskazanym w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.


Wnioski pod rygorem odmowy udzielenia dotacji należy składać przed dokonaniem demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przed dokonaniem zakupu i montażem nowego źródła, które ma zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie.


Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.


Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed datą zawarcia umowy, za wyjątkiem rozliczenia w formie faktury zaliczkowej oraz faktury proformy.


Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać Wnioskodawca to 2000 zł lub 2500 zł w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła


Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 bądź pod numerem telefonu: 33-874-61-69.


Załączniki do pobrania:

pdfUchwała Rady Gminy Zembrzyce w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce741.71 KB

pdfWniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”117.29 KB

docxWzór zgody współwłaściciela16.56 KB

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu118.54 KB


Źródło: UG Zembrzyce

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image