Dodano dnia 14.12.2017, 16:50
Tarnawa Dolna: Będzie nowa sieć kanalizacyjna

Niedawno informowaliśmy o wielomilionowym dofinansowaniu do inwestycji związanych z infrastrukturą sportową na terenie Gminy Zembrzyce między innymi w Tarnawie Dolnej, a już wójt Łukasz Palarski poinformował o kolejnym dofinansowaniu. 130 domów w Tarnawie Dolnej zostanie podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej. Do Gminy trafi dotacja na ten cel w wysokości do 2 571 494,38 zł.

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,w ramach której planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami: o długości około 7,3 km,
- rurociągu tłocznego: o długości około 0,3 km wraz z niezbędnym uzbrojeniem na sieci
- kompletna sieciowa pompownia ścieków wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami tj. dojazdem, utwardzeniem i odwodnieniem terenu, zasilaniem elektrycznym, sterowaniem, monitoringiem i oświetleniem.

Inwestycja pozwoli na podłączenie do kanalizacji około 130 gospodarstw domowych z osiedli: Konasówka, Podsale, Matuszyki, Stypułówka, Storczały (Tarnawa Dolna). Wartość całego projektu to 4 779 903,94 zł (planowany wkład własny 1 314 606,38 zł. - bez VAT). Planowany termin rozpoczęcia postępowania przetargowego - styczeń 2018, realizacja planowana jest w okresie od 2018 do VI.2019.

Projekt realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020foto. Łukasz Palarski
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image