Dodano dnia 26.02.2019, 11:26
Wójt Gminy Zembrzyce przyznał dotacje klubom sportowym

W Gminie Zembrzyce po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych.

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 43 000,

- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 26 000 zł

- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 28 000 zł;

2) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:

- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  10 000 zł

- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 10 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł;

3) z zakresu ochrony zdrowia dla :

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano dotację w wysokości 25 000 zł.

W ramach procedury opartej  o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) przyznano dotację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotację w wysokości 3 000 zł dla LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna dla projektu pn. „Potencjał ciała w ruchu – Warsztaty tańca cheerleaders”.


Zrealizowano projekt „Czas na łyżwy” dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu 33 uczniów szkół podstawowych z Marcówki i Zembrzyc uczęszczało na zajęcia doskonalenia jazdy na łyżwach. Gmina wyda na realizacje projektu 12 165 zł, w tym 6 000 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku; w zakresie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Projekty realizowane w ramach pozyskanych środków:
a)  ”Ty też możesz pływać”  to projekt obejmujący m.in. naukę podstawowych umiejętności pływania i zachowania w wodzie dla 100 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. Dotacja 18 000 zł.  Całość zadania to 44 942,24 zł.

Projekt realizowany od 4 marca do 8 maja 2019 r.

SP Zembrzyce – 31 uczniów, SP Marcówka – 22 uczniów, SP Tarnawa Dolna – 25 uczniów, SP Śleszowice – 22 uczniów.

b) „Zdrowo i sportowo” to projekt z zakresu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Projektem objętych zostanie 196 uczniów naszych szkół. Dotacja 15 120 zł. Całość zadania to 30 240 zł.

Projekt realizowany od 1 marca do 29 listopada 2019 r.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image