Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 08.02.2024, 14:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i bezpłatne użyczenie.
Gmina Zembrzyce.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka o numerze ewidencyjnym 4250/3, obręb Zembrzyce, będąca we władaniu Gminy Zembrzyce

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki – 234  m2, tj. 0,0234 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę o kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach miejscowości Zembrzyce, w pobliżu potoku Paleczka, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i przemysłowych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  ZE24 – teren zieleni nieurządzonej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 miesiące.

 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz dzierżawny
  w kwocie 300,00 zł brutto/ na rok.

 5. Terminy wnoszenia opłat:

     14 dni od dnia wystawienia faktury przez wydzierżawiającego.

 1. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.

 2. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

            umowa dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.


Wykaz nieruchomościprzeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 169,40 m2.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy (Remiza OSP) w budynku nr 511 w Zembrzycach. W skład lokalu wchodzi 5 pomieszczeń, w tym: garaż, biuro, WC, magazyn i korytarz.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.

Lokal zagospodarowany jest na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.

 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy

 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

  Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.

 1. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 24,80 m2.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach (Remiza OSP). W skład lokalu wchodzą 2 pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.

Lokal zagospodarowany jest na działalność centrali telefonicznej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.

 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz
  w kwocie 1014,75 zł brutto/ miesięcznie.

 5. Terminy wnoszenia opłat:

     21 dni od dnia wystawienia faktury przez wynajmującego.

 1. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.

 2. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

  Umowa najmu na okres do 3 lat na działalność centrali telefonicznej.

 1. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Boisko sportowe w Tarnawie Dolnej wraz z budynkiem gospodarczym, zlokalizowane na działce nr ewid. 5687, nr księgi wieczystej KR1B/00053347/1.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia budynku – 64 m2

powierzchnia działki – 1,0335 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działkę nr ewid. 5687 w Tarnawie Dolnej, zabudowaną boiskiem sportowym oraz budynkiem gospodarczym bez numeru porządkowego, stanowiącym zaplecze dla klubu sportowego.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  US1 – teren usług sportu i rekreacji.

Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność sportową.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.

 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy

 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową klubu sportowego.

 1. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal w budynku nr 45 w Śleszowicach, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 1987/1, 1987/2 i 1987/3, nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 71,58 m2

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach, w skład którego wchodzi 8 pomieszczeń, w tym: sala prób orkiestry, łazienka, WC, 2 pomieszczenia gospodarcze, biuro i 2 korytarze.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  U1 – tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność orkiestry.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.

 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy

 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:

            Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową orkiestry.

 1. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca pomieszczenia w budynku  nr 120 w Marcówce, położonym na działce o nr ewid. 1118, obręb Marcówka, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie, nr księgi wieczystej KR1B/00034149/4.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia pomieszczeń – 72,26 m2

 1. Opis nieruchomości:

      Nieruchomość stanowi pomieszczenia w budynku nr 120 w Marcówce.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

      Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności edukacyjnej, działalność statutowa szkoły.

      Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona, celem prowadzenia takiej działalności.

      W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: Up – tereny usług publicznych.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

      Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.

 1. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 4. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

 5. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

 6. Informacje o przeznaczeniu do użyczenia:

   umowa bezpłatnego użyczenia na okres do 3 lat na działalność edukacyjną.

      12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.Źródło: UG Zembrzyce
(kliknij logo): 

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image