Wydarzenia
Sucha Beskidzka
2

W sobotę na suskim Placu Targowym, miłośnicy zabytkowych samochodów mogli podziwiać pojazdy biorące udział w Historycznym Rajdzie Polski.

Powiat
0

Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach. 

Sucha Beskidzka
7

W sierpniu rozpoczął się kolejny etap remontu oranżerii wchodzącej w skład zespołu zamkowo-parkowego w Suchej Beskidzkiej. Jest to kontynuacja przeprowadzonych w ubiegłym roku prac zabezpieczających przy zabytkowym obiekcie.

Sucha Beskidzka
3

W piątek w Szkole Podstawowej nr1 w Suchej Beskidzkiej odbyło się Narodowe Czytanie 2019.

Bystra Sidzina
1
Równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora tej placówki. Od 1 września 2019 r. kierownictwo  szkołą przejął mgr inż. Marek Drobny.
Powiat
0
Wyniki XX Powiatowego Konkursu "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym".
Sucha Beskidzka
0
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zaprasza wszystkich miłośników zabytkowych samochodów na Rajd Polski Historyczny, który przez Suchą Beskidzką przejeżdżać będzie w sobotę 7 września br. Pierwsza zabytkowa ekipa pojawi się ok. godz. 13:30 na Placu Targowym, do której stopniowo dojeżdżać będą pozostali uczestnicy.
Jordanów
3

Od 16 września do 30 października 2019 roku na terenie Miasta Jordanów prowadzona będzie inwentaryzacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powiat
3
Małopolskie Westerplatte - to określenie kilkukrotnie pojawiło się w wystąpieniach osób przemawiających pod pomnikiem poległych na Wysokiej. W niedzielę odbyły się tam uroczystości rocznicowe upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1939 roku. 1 września, osiemdziesiąt lat temu, do Polski wdarły się od południa niemieckie oddziały ze zgrupowania pancernego 14 armii. Na pierwszy punkt oporu na jaki trafiły, po przekroczeniu granicy na Orawie, była miejscowość Wysoka. W dniach 1-2 września rozegrała się na tych ziemiach jedna z największych na froncie południowym bitew początkowej fazy kampanii wrześniowej.
Bystra Sidzina
0
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019 r. Zadanie zostało realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.