Wydarzenia
Powiat
1
2 marca w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Starosta Józef  Bałos  oraz Wicestarosta Zbigniew  Hutniczak podpisali  porozumienie z  Marszałkiem Województwa Małopolskiego, partnerami ze świata nauki, samorządami w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.
Sucha Beskidzka
18
We wtorek do Szpitala w Suchej Beskidzkiej zgłosił się mężczyzna, który przebywał w regionie, gdzie występuje koronawirus.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Jordanów
0
W poniedziałek, 2 dnia marca w Urzędzie Gminy Jordanów odbyły się gminne eliminacje konkursu "Młodzież zapobiega pożarom".
Bystra Sidzina
1
Od mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina popłynęły środki finansowe na remont kościoła w Ikaźni.
Jordanów
5
W niedzielę, 1 marca o godzinie 11:00 w Kościele Parafialnym w Osielcu odprawiono uroczystą Mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Sucha Beskidzka
4
Uwaga! W chwili obecnej obowiązuje ograniczenie odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim.
Maków Podhalański
0
Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że w dniu 03.03.2020 r. (tj. najbliższy wtorek) w sali OSP Juszczyn Centrum odbędzie się spotkanie dotyczące budowy sieci gazowej na odcinku Białka – Juszczyn – Kojszówka.
Stryszawa
1
Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”.
Powiat
3

Wody Polskie zakończyły roboty na osuwiskach w Świnnej Porębie i Ostałowej. Było to jedno z priorytetowych zadań, które zrealizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Krakowie. Stabilizacja osuwisk to bezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia.