Dodano dnia 19.12.2017, 11:25
Chroń, oszczędzaj, inwestuj - możliwości ubezpieczenia na życie
Polisa życiowa jest produktem o bardzo wielu funkcjach. Aby nie pogubić się w ofercie popularnych „życiówek” przybliżymy szczegóły podstawowych rodzajów. Jak się okaże, ubezpieczenie to także sposób na gromadzenie i pomnażanie środków finansowych pochodzących z wpłacanej składki.

Dla przeciętnego konsumenta ubezpieczenie na życie kojarzy się z gwarancją wypłaty odszkodowania za konkretne zdarzenie. Może to być wypadek, zachorowanie, pobyt w szpitalu czy rekonwalescencja. W każdym z tych przypadków możemy otrzymać wsparcie finansowe ze strony towarzystwa, ale warunek jest jeden – odpowiednio dobrany zakres ochrony. Dlatego nie tylko najtańsze ubezpieczenie na życie z www.ubezpieczeniaonline.pl powinno być brane pod uwagę, ale także jego zawartość.


Ochronna polisa na życie


Ubezpieczenie na życie w swojej podstawowej wersji ma za zadanie chronić finansowo nasze życie i zdrowie. Aby tak się stało, do umowy podstawowej dokupujemy umowy dodatkowe, czyli, tzw. rozszerzenia. Podstawa to w zasadzie ochrona finansowa nie dla nas, ale dla naszych najbliższych – w razie gdy nas zabraknie, otrzymają oni świadczenie z tego tytułu.


Jednak nieszczęśliwy wypadek nie musi od razu oznaczać śmierci. Czasem to zwykłe złamanie, zawał serca, diagnoza nowotworu, długie leczenie szpitalne i inne zdarzenia. W każdym z nich
polisa na życie w www.ubezpieczeniaonline.pl pozwoli na otrzymanie świadczenia w stosownej wysokości.


Suma ubezpieczenia wskazuje ile maksymalnie dostaniemy za dane wypadek, np. jeśli SU wynosi 100 000 zł z tytułu trwałego inwalidztwa, taką kwotę wypłaci nam ubezpieczyciel. Inaczej będzie wyglądała wypłata świadczenia np. przy złamaniu kończyny – wtedy do obliczenia kwoty odszkodowania stosuje się tabelę dołączoną do umowy. Zestawienie zawiera procentowy uszczerbek ciała – jeśli z SU wynosi na NNW również 100 000 zł, a złamanie kończyny stanowi 2% uszczerbku na zdrowiu, to otrzymamy 2000 zł.


Ochronne polisy na życie dzielimy pod względem trwania umowy na terminowe i bezterminowe. W pierwszym przypadku umowa wygasa gdy ubezpieczony osiągnie maksymalny wiek, np. 70 lat, w drugim natomiast ochrona trwa do śmierci ubezpieczonego, a otrzymane świadczenie najbliższy mogą przeznaczyć np. na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.


Oszczędnościowa polisa na życie


O wiele więcej możliwości daje ubezpieczenie życiowe, które pozwala na gromadzenie kapitału. Jest to tzw. polisa mieszana, czyli ochronno-oszczędnościowa. Ubezpieczony co miesiąc (albo kwartał, 6 miesięcy, rok) wpłaca zadeklarowaną składkę, która jest dzielona w zależności od wybranych proporcji na część odpowiadającą za ochronę finansową życia i zdrowia oraz część, która trafia na specjalne konto polisowe.


Polis ochronno-oszczędnościowych jest kilka rodzajów, ale każda z nich ma charakter terminowy. Wyróżniamy:

  • - polisę posagową – ubezpieczonym jest dziecko do przynajmniej 18. roku życia (w niektórych ofertach górna granica wieku może wynosić nawet 26 lat). Osoba dorosła, czyli rodzic, opiekun lub po prostu fundator wpłaca regularnie określoną kwotę dzieloną na 2 części. Sumę oszczędności, czyli tytułowy posag, dziecko otrzymuje po skończeniu wieku wskazanego w umowie, a przez cały okres jej trwania jest chronione z tytułu np. śmierci rodzica,

  • - polisę na życie i dożycie – produkt przeznaczony dla osób pełnoletnich, gdzie ubezpieczony sam ustala górną granicę wieku, w którym otrzyma z powrotem zgromadzone oszczędności, a jeśli by nie dożył tego wieku, wtedy rodzina właściciela polisa i tak otrzyma należne świadczenie.


Inwestycyjna polisa na życie


To także ubezpieczenie mieszane. Składka dzielona podobnie jak w polisie ochronno-oszczednościowej, jednak ubezpieczony może zyskać znacznie więcej niż suma wpłacanych składek. To możliwe dzięki inwestowaniu jego środków przez towarzystwo w Ubezpieczeniowe Fundusze kapitałowe.


Polisa ochronno-inwestycyjna to jednak produkt, który powinien być wybierany z rozwagą, najlepiej przez osoby, które znają się nieco na prawach rządzących giełdą. Posiadanie takiej polisy wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.


Warto pamiętać, że mieszane polisy na życie są produktami długoterminowymi, a właściwie mają sens wtedy gdy zdecydujemy się na długofalową współpracę z towarzystwem. Dlatego decyzja o wstąpieniu do któregokolwiek z programów ubezpieczeniowych powinna być podjęta bardzo staranie – najlepiej w oparciu o wiedze z dokumentów OWU, fachowych stron internetowych i spotkań z samymi agentami, których umówienie będzie możliwe za pomocą porównywarki ubezpieczeń na życie.

Artykuł Partnera