Budzów
Budzów
10
Wójt Gminy Budzów złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów. Dzięki temu gminie przyznano środki w wysokości 69 989 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup aż 31 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Budzów
0
Od  05 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie można będzie załatwiać ważne sprawy, których załatwienie nie jest możliwe w formie elektronicznej.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Budzów
1

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Budzów.

Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku  z budową kanalizacji sanitarnej od dnia 11.02.2020 r. zamknięta jest droga gminna Pieczarówka w Budzowie.
Budzów
0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie zaprasza do udziału w projekcie socjalnym „ Czas na zmiany – Aktywny Senior w Gminie Budzów „osoby po 60 roku życia z terenu Gminy Budzów.
Budzów
0
Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Budzów, którzy otrzymali dofinansowanie na budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków.
Budzów
0
27 stycznia 2020 roku pary małżeńskie z terenu Gminy  Budzów świętowały swoje Złote Gody. Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Budzów – Jan Najdek.
Budzów
0
Polska kultura jest bogata w obyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia. Mamy swoje tradycyjne potrawy, opłatek, dekoracje, jasełka i oczywiście śpiewanie kolęd. Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe można było usłyszeć podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce i Parafię Rzymskokatolicką w Bieńkówce.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku  z budową kanalizacji sanitarnej od dnia 20.01.2020 r. zamknięta zostanie droga gminna Zającówka – Miklaszówka w Budzowie.