Budzów
Budzów
0
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baczynie świętowała Jubileusz 90-lecia powstania Jednostki oraz poświęcenie samochodu strażackiego nabytego w 2018 r. finansowanego ze środków budżetu gminy Budzów.
Budzów
5
Kapliczka z wizerunkiem NMP w znajdująca się w Bieńkówce, zostanie wyremontowana.  
Budzów
0
Gmina Budzów po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach  dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki  na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt skierowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy.
Budzów
5
Wójt Gminy Budzów informuje, że od miesiąca kwietnia 2019 r. rozpocznie się  “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów Etap 1”.
Budzów
0
Wójt Gminy Budzów informuje, że radni miejscowości Budzów oraz przedstawiciele rady sołeckiej wsi Budzów dostarczą wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej: osiedla od Zembrzyc do kościoła. Przedstawiciele odwiedzający domy pomogą w wypełnieniu wniosków oraz odbiorą od mieszkańców wypełnione wnioski. Termin złożenia wniosków Polska Spółka Gazowa ustaliła do dnia 22 marca 2019 r.
Budzów
0

Urząd Gminy w Budzowie opublikował zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie zachęca wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie  Gminy o złożeniu do dnia 15 stycznia 2019 r. wniosku  o przyłączeniu do sieci gazowej.
Budzów
0
Zapraszamy na kiermasz i koncert do Bienkówki. Cały dochód z kiermaszu i dobrowolne datki do puszek zostaną przeznaczone na wyjazd do Panamy na Światowe Dni Młodzieży.
Budzów
0

Podczas Dni Gminy Budzów, 18 sierpnia 2018r. , dzielnicowi z terenu gminy Budzów przeprowadzili działania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Budzów
1
21 lipca na stadionie LKS Bieńkówka odbędzie się Festyn Charytatywny dla Szczepana Kachnica. Gwiązdą wieczoru będzie zespół Verba.