Budzów
Budzów
0

Urząd Gminy Budzów informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 roku (wtorek, środa, czwartek), odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Budzów
0

Urząd Gminy w Budzowie oraz biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów ogłaszają konkurs na „Najpiękniejszy ogród przydomowy oraz obejście w gospodarstwie rolnym”.

Budzów
1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że wydawane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( w ramach Programu Rodzina 500 +) na okres trwający od 01.04.2016r do 30.09.2017r.

Budzów
9

Do naszej redakcji zgłosili się czytelnicy, których zastanawiało dlaczego w gminie zamontowano lampy uliczne, które nie świecą. O odpowiedź zwróciliśmy się do Urzędu Gminy.

Budzów
0

Coraz częściej do kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku dołączają się osoby z Autyzmem, z jego spectrum oraz zespołem Aspergera. Pogłębienie wiedzy na temat trudności z jakimi się borykają same osoby z autyzmem i ich rodziny pozwoliło na zrozumienie ich potrzeb i konieczność wprowadzenia ukierunkowanej dla nich terapii.

Budzów
5

Gmina Budzów poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka”.

Budzów
0

Biblioteka oraz Ośrodek animacji Gminy Budzów zaprasza wszystkie chętne osoby na zajęcia z areobiku w Palczy.

Budzów
29

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec osiedla Rojkówka w Budzowie. Droga, która prowadzi do jego domu jest w fatalnym stanie, a dojazd stanowi problem również dla służb ratunkowych.

Budzów
0

Biblioteka oraz Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy, zapraszają dzieci na spotkanie ze ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!

Budzów
6

Trwa walka o czyste środowisko, w którym żyjemy. Mimo, że w naszym powiecie gminy dokładnie uregulowały zasady gospodarowania odpadami, nie wszyscy do tych rozporządzeń dostosowują się. Gmina Budzów postanowiła z tym walczyć po otrzymaniu sygnałów od mieszkańców o zanieczyszczaniu lasów i nie tylko.