Budzów
Budzów
1
O tym, jak ważne jest wychowanie przedszkolne, nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego też zakończone właśnie konkursy, organizowane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, wychodzą naprzeciw istniejącym problemom. Dzięki decyzji Zarządu projekt pn. „Przedszkolaki – nasza przyszłość” zgłoszony przez Gminę Budzów otrzymał pozytywną ocenę.
Budzów
0
17 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy udziale Wojewody Małopolski Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”.  Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Koprowski.
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie przypomina zasady odbierania odpadów komunalnych.
Budzów
1
Urząd Gminy w Budzowie  przypomina , że odbiór zużytych opon odbywać się będzie w miesiącu wrześniu  2019 r.
Budzów
7
Już w najbliższy weekend odbędą się Dni Gminy Budzów. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy imprezy?
Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku  z budową kanalizacji sanitarnej od dnia  12.08.2019r. do dnia 14.08.2019r. zamknięta zostanie droga gminna Nowakówka w Budzowie.
Budzów
0

Nadleśnictwo Sucha informuje o utrudnieniach na czerwonym szlaku turystycznym prowadzącym z miejscowości Palcza na Górę Chełm w leśnictwie Budzów w oddziale 13 obejmują odcinek około 500 m.

Budzów
0
Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
Budzów
0
W Gminie Budzów podsumowano zgłoszenia do Konkursu Ogródków Przydomowych i Obejść w Gospodarstwach Rolnych.
Budzów
3

Gmina Budzów otrzymała dotacje w ramach konkursu “Małopolskie Remizy 2019”.