Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka
4

Obiekty o zabytkowym, historycznym charakterze mają wielki potencjał – zarówno pod względem turystycznym jak i różnorodnych projektów kulturalnych. Przeprowadzone w latach 2017 -2018 przez gminę Sucha Beskidzka kompleksowe prace restauracyjne i renowacyjne renesansowego zamku suskiego, sprawiły, że obecnie, zabytkowy obiekt prezentuje się WSPANIALE - jak nigdy dotąd w swej kilkusetletniej historii. Nowa „szata” tzw. Małego Wawelu, sprawia, że obiekt szybko zyskuje na znaczeniu, nie tylko w kontekście turystyki krajoznawczej, ale także różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych i projektów komercyjnych, przyciągając znane osobistości ze świata mediów.

Sucha Beskidzka
3
Suscy policjanci po raz kolejny mieli okazje gościć u siebie przedszkolaków. Tym razem w  komendzie pojawiły się dzieci z przedszkola w Krzeszowie.
Sucha Beskidzka
3
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przyznał nagrodę „Kamena” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w kategorii „animator kultury" panu Edwardowi Sochackiemu.
Sucha Beskidzka
7

W dniach 25-26.09.2019 grupa uczniów z klas maturalnych ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej przebywała (pod opieką D. Uznańskiej, M. Talagi i W. Grzegorczyka) w Chemnitz na wycieczce zawodoznawczej „JOB Camp”.

Sucha Beskidzka
7
Najważniejszym punktem obrad wrześniowej sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka, a może i całej obecnej kadencji, był temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został opracowany dla całego obszaru miasta.
Sucha Beskidzka
10

Dobra informacja dla rowerzystów, a nieco gorsza dla kierowców. Wzdłuż ulicy Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej kilka przejść dla pieszych stało się również przejazdem dla rowerzystów. Teraz wjeżdżający na przejazd rowerzysta, podobnie jak pieszy ma pierwszeństwo przed samochodami.

Sucha Beskidzka
0
Gmina Sucha Beskidzka oferuje do dzierżawy lokal użytkowy usytuowany na osiedlu Beskidzkim.
Sucha Beskidzka
1

W czwartek zakończono przyjmowanie ofert przetargowych na zadanie pod nazwą „Budowa zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną w Suchej Beskidzkiej – etap I”

Sucha Beskidzka
0
W ramach cyklu Dni Muzyki na Zamku w piątkowe popołudnie 27 września w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbędzie się koncert francuskiej grupy Est-Ouest / Wschód-Zachód.
Sucha Beskidzka
0
Dźwięk trąbek, puzonów, bębnów i waltorni zabrzmi w niedzielne popołudnie 22 września w Sali Rycerskiej suskiego zamku. Swój jubileusz 15-lecia działalności świętować będzie Miejska Orkiestra Dęta z Suchej Beskidzkiej.