Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka
4

W ramach realizowanego przez Gminę Sucha Beskidzka projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, utworzone w suskich szkołach podstawowych Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych, zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć projektowych.

Sucha Beskidzka
14
400 tysięcy złotych – na taką kwotę Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała 13 września w szpitalu w Suchej Beskidzkiej umowę z zastępcą Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Januszem Baczewskim.
Sucha Beskidzka
4

W okresie przerwy wakacyjnej w obiektach oświatowych przeprowadzane były prace remontowe i adaptacyjne. Firma Remontowo-Budowlana G.M-Bud ze Stryszawy wykonała prace w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.

Sucha Beskidzka
9
Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs, którego założeniem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych, dzięki którym staje się ona najchętniej odwiedzanym polskim regionem.
Sucha Beskidzka
0
Dyrekcja ZOZ Sucha Beskidzka informuje o zmianach w rejestracji.
Sucha Beskidzka
17

Burmistrz Miasta powierzył Danucie Pindel – Nowak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.

Sucha Beskidzka
16
Dziki są problemem niemal w każdym polskim mieście.Leśne zwierzęta coraz częściej wkraczają na tereny zamieszkałe przez ludzi. O ile jeszcze kilka lat temu problem ten dotyczył jedynie peryferyjnych obszarów miast, dziś nie trudno spotkać grasujące stada dzików w ścisłym centrum Suchej Beskidzkiej, w sąsiedztwie domów, szkół, zakładów pracy.
Sucha Beskidzka
2

W sobotę na suskim Placu Targowym, miłośnicy zabytkowych samochodów mogli podziwiać pojazdy biorące udział w Historycznym Rajdzie Polski.

Sucha Beskidzka
7

W sierpniu rozpoczął się kolejny etap remontu oranżerii wchodzącej w skład zespołu zamkowo-parkowego w Suchej Beskidzkiej. Jest to kontynuacja przeprowadzonych w ubiegłym roku prac zabezpieczających przy zabytkowym obiekcie.

Sucha Beskidzka
3

W piątek w Szkole Podstawowej nr1 w Suchej Beskidzkiej odbyło się Narodowe Czytanie 2019.