Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka
3

9 listopada w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się uroczystość, podczas której Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt, w imieniu Prezydenta RP, nadał parom małżeńskim „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Sucha Beskidzka
1

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:Budowa zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową  i gastronomiczną w Suchej Beskidzkiej – etap I.

Sucha Beskidzka
1

W dniu 01 listopada 2019r. (Wszystkich Świętych) na drogach w okolicach  Cmentarza  w  Suchej Beskidzkiej  nastąpi z m i a n a   o r g a n i z a c j i   r u c h u .

Sucha Beskidzka
72
23 października 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy Rynku suskiego wraz z jego otoczeniem.
Sucha Beskidzka
0
24 października 2019 r. w siedzibie Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego została rozstrzygnięta XVII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i świerków”.
Sucha Beskidzka
4

Ważna informacja dla osób korzystających z suskiego basenu.

Sucha Beskidzka
0
Sportowcy reprezentujący Suchą Beskidzką podczas zawodów w kraju i za granicą, poświęcają swojej pasji każdą wolną chwilę. Nie inaczej jest w przypadku pływaków i narciarzy trenujących w Klubach Sportowych „Babia Góra" i „Jasień”, którzy trenując wykazując się determinacją w drodze do osiągnięcia założonych celów. Sportowcy spotkali się z Burmistrzem Stanisławem Lichosytem, który doceniając ich ciężką pracę i osiągane sukcesy, 17 października uhonorował ich Nagrodami Sportowymi Burmistrza Miasta.Wręczenie nagród odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej w obecności trenerów i rodziców sportowców.
Sucha Beskidzka
7

W Suchej Beskidzkiej przybędzie 430 mb rurociągu, co umożliwi podłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Sucha Beskidzka
0
W dniach 23, 24 i 25 października będą zbierane w Suchej Beskidzkiej odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne.
Sucha Beskidzka
4

Złożone przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzki wnioski o dofinansowanie remontu ulic 29 Stycznia oraz Aleksandra Starzeńskiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały dofinansowanie w  wysokości 181.131,00 zł. Wręczenie promes nastąpiło w dniu 24 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.