Jordanów
Jordanów
0
W związku z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego,  w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  w Urzędzie Miasta Jordanowa został uruchomiony Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze.
Jordanów
0

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 02.03.2021 w godzinach do 9:00 do 16:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Jordanów
3
W niedzielę 28.02.2021 roku w Osielcu odbyła się uroczysta Msza święta. Miała ona miejsce w przeddzień Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Jordanów
0
Wójt Gminy Jordanów informuje, że podpisał porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie w sprawie współpracy w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” dot. utworzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego.
Jordanów
0
W Bibliotece Miejskiej w Jordanowie ruszyła 3 edycja akcji „Mała książka – Wielki człowiek”.
Jordanów
0
W sobotę 13.02.2021 roku w OSP Osielec Górny odbyło się poświęcenie nowego quada. 
Jordanów
0
W Urzędzie Gminy Jordanów wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które nie mogły odebrać ich w pierwszym terminie.
Jordanów
0
Burmistrz Jordanowa informuje, iż od dnia 2 lutego upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa, doręczy mieszkańcom decyzje podatkowe oraz zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Jordanów
0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie przyjął pierwszą dostawę żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Jordanów
0

Wójt Gminy Jordanów informuje, że prowadzi inwentaryzację źródeł ogrzewania i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Jordanów.