Jordanów
Jordanów
0
Po raz kolejny Małopolscy Patrioci Powiat Suski nie zapomnieli o najmłdoszych, którzy przebywają w Domu Dziecka im. bł. Celestyny Faron w Łętowni.
Jordanów
0
Na pytanie, jak minął czas w Toporzysku odpowiadali z uśmiechem „Super”, „Jeszcze tu przyjedziemy!”. A co się najbardziej podobało? „Konie!” – krzyczeli, zwłaszcza najmłodsi.
Jordanów
0

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019r. o godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Jordanowa, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste Powietrze”.

Jordanów
0
Wójt Gminy Jordanów informuje, że do końca kwietnia br. trwa zbiórka wniosków o określenie warunków przyłączenia do planowanej sieci gazowej w Osielcu i Naprawie.
Jordanów
0
Wójt Gminy Jordanów informuję o możliwości składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Naprawa i Wysoka.
Jordanów
1
W Gminie Jordanów zorganizowano spotkanie z mieszkańcami na którym poruszone zostanią zagadnienia w tematyce zagrożeń wyłudzeń sposobem na wnuczka czy policjanta.
Jordanów
0

Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza Mieszkańców na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących V edycji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Jordanów
0
Czy w Osielcu powstanie sieć gazociągowa? Inwestycja uzależniona jest od  ilości chętnych przyłączeniem gazowym.
Jordanów
0
Dobiegły końca zebrania wiejskie organizowane corocznie we wszystkich sołectwach Gminy Jordanów. W Wysokiej frekwencja wyniosła 61 mieszkańców, w Łętowni – 157, w Osielcu – 152, w Toporzysku – 120, a w Naprawie – 102 osoby.
Jordanów
0
Kolejna OSP w powiecie suskim może się pochwalić wyremontowaną salą widowiskową.