Jordanów
Jordanów
1
Wójt Gminy Jordanów  informuje, że w dniach  18 - 22 luty 2019r. na terenie Gminy Jordanów, odbędą się zebranie wiejskie w czasie których przeprowadzone zostaną wybory sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.
Jordanów
2
Zgodnie z zapowiedziami zostały wznowione prace przy drążeniu tunelu pod górą Mały Luboń, w ciągu budowanej S7 Lubien-Rabka Zdrój, na odcinku Naprawa-Skomielna Biała. W środę i czwartek trwały prace przygotowawcze, a w piątek 8 lutego 2019 r. wiercone są otwory strzałowe, w portalach północnych. Od strony południowej w czwartek rozpoczęły się wiercenia pali wielkośrednicowych.
Jordanów
1
Burmistrz Miasta Jordanowa poinformował, że wysłano kondolencje do Urzędu Miasta Gdańska z powodu tragicznej śmierci ś.p. Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.
Jordanów
0

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

Jordanów
0
Każdego roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie organizuje gminny konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna”. Celem konkursu jest: propagowanie tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia i popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jordanów.
Jordanów
0
Wójt Gminy Jordanów informuję, że od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Jordanów
14
Gmina  Jordanów podczas  sesji Rady  Gminy  w dniu 28.12.2018 r.  jako   szósta  z gmin postanowiła  uczestniczyć w programie dotyczącym montażu instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła  realizowanym przez Powiat Suski przeznaczając  na ten cel kwotę 366 000 zł.
Jordanów
0

Od stycznia 2017 pojawił się nowy kolor worka - kolor niebieski na odpady: papier, tektura. Przy każdej zbiórce przeprowadzanej na terenie miasta Jordanowa odbierane są wszystkie kolory worków.

Jordanów
9

Od nowego roku mieszkańcy Jordanowa zapłacą więcej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jordanów
0

Polska Spółka Gazownictwa w Krakowie prowadzi intensywne prace zmierzające do gazyfikacji Miasta Jordanowa. Obecny etap to wyłonienie w drodze przetargu projektanta sieci.