Jordanów
Jordanów
0
W najbliższy weekend parking za Urzędem Miasta w Jordanowie będzie wyłączony z ruchu.
Jordanów
0
Remont ulicy gen. St. Maczka w Jordanowie, stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1685K Pcim - Łętownia - Jordanów - to kolejna inwestycja, którą zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Jordanów
0
Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 21.09.2020  w godzinach do 9:00 do 17:00, z powodu planowanych prac na sieci  wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.
Jordanów
0
22 i 23 września odbędą się spotkania z mieszkańcami Jordanowa dotyczące realizacji projektu "Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów" w tym tematu przyłączania gospodarstw domowych.
Jordanów
0
Zespół taneczny Mażoretki Krople i Kropelki powstał w 2014 roku. Organizacja funkcjonuje przy Orkiestrze OSP w Naprawie. Do zespołu należy około 25 członków w wieku od 6 do 18 lat.
Jordanów
0
Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 08.09.2020  w godzinach do 10:00 do 16:00, z powodu planowanych prac na sieci  wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.
Jordanów
0
02.09.2020 r. został podpisany list intencyjny związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz Gminy Miasto Jordanów. List podpisany został przez Burmistrza Miasta Jordanowa P. Andrzeja Malczewskiego i Burmistrza Rabki -Zdrój P. Leszka Świdra.
Jordanów
0
W tym roku Miasto Jordanów w szczególny sposób uczciło obchody rocznicowe związane z wybuchem II Wojny Światowej.
Jordanów
1
To była inna rocznica wybuchu II Wojny Światowej niż zazwyczaj. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, w uroczystościach nie mogły wziąć udziału tłumy mieszkańców.
Jordanów
0
Starosta Suski zamieścił wraz z załącznikami nr 1, 2 i 12, Decyzję z dnia 27.08.2020 r., znak: WG.661.2.3.2017.2020, zatwierdzającą projekt scalenia gruntów części obszaru wsi Łętownia – etap III., odczytaną na zebraniu wiejskim w dniu 27.08.2020.