Zembrzyce
Zembrzyce
1

Jezioro Mucharskie, z uroków którego korzystają mieszkańcy powiatu suskiego do tej pory nie posiadało infrastruktury, która umożliwiałaby korzystanie z obiektu w sposób, na który pozwalają inne zbiorniki wodne w Polsce.

Zembrzyce
1
Zdarzenie miało miejsce miejscowości Zembrzyce około godziny 19ej.
Zembrzyce
0
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne (Dz.U. z 2022 poz.2230 z póź.zm) jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Zembrzyce
0
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024” .
Zembrzyce
0

Szanowni Państwo, zakończony został zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, realizację warsztatów, a także prace eksperckie. Powstał tym samym projekt dokumentu, stanowiący efekt naszych wspólnych, dotychczasowych działań.

Zembrzyce
0
26 sierpnia na stadionie LKS Tarnawianka odbędzie się festyn z okazji 75 lecia istnienia Klubu.
Zembrzyce
0
Urząd Gminy Zembrzyce informuje, że na 24 września 2023 r. wyznaczono wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję.
Zembrzyce
0
W związku z licznymi pytaniami odnośnie przystanku autobusowego w Tarnawie Dolnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 oraz drogi powiatowej K1702  pragnę wszystkich zainteresowanych poinformować o podjętych działaniach przez władze Gminy Zembrzyce oraz końcowych ustaleniach w zakresie dalszego korzystania z przystanku autobusowego na pętli autobusowej przez pzrewoźników jak i mieszkańców.
Zembrzyce
0
Mieszkańcy gminy Zembrzyce mogą wnioskować o sfinansowanie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących ich własność.