Zembrzyce
Zembrzyce
1
W dniu 17 grudnia br. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wyróżniło Marię Kus Laurem Babiogórskim.
Zembrzyce
0
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” Gmina Zembrzyce dokonała zakupu 4 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków ratowników.
Zembrzyce
1
15 grudnia 2022 r. mieszkaniec Zembrzyc Pan Jan Trzop obchodził piękny jubileusz 100-lecia urodzin. W tym wyjątkowym dniu Dostojnemu Jubilatowi towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych.
Zembrzyce
0
W Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach po raz kolejny miał miejsce dzień seniora. Dzień ten organizowany jest już od kilku lat przez Radę Pedagogiczną wraz z wychowankami dla emerytów i rencistów ze Śleszowic i Tarnawy Górnej.
Zembrzyce
1
Wójt Gminy Zembrzyce informuje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na zakup węgla w cenie po 2000 zł brutto za tonę.
Zembrzyce
1
Wójt Gminy Zembrzyce informuje o wyznaczonych punktach podawania preparatów ze stabilnym jodem na terenie gminy Zembrzyce.
Zembrzyce
1
Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 000 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach zadania „ Ćwiczmy razem”, współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku.
Zembrzyce
1
W okresie 05 września do 20 października 2022 r. Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 roku”. Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywają się w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
Zembrzyce
5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej poinformował odbiorców wody  z wodociągu Leskowiec Tarnawa Górna i wodociągu Zembrzyce o braku przydatności wody do spożycia z tych wodociągów.
Zembrzyce
0
Tegoroczna Biesiada w Śleszowicach odbędzie się w 20 sierpnia na placu przed Domem Muzykanta i OSP. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.00 przywitaniem zaproszonych gości.