Zembrzyce
Zembrzyce
1
Rada Gminy Zembrzyce na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2022 roku na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce nadała tytuł: ”Zasłużony dla Gminy Zembrzyce” w dziedzinie kultury: Panu Marianowi Prorok i Panu Romanowi Czaickiemu oraz w dziedzinie sportu: Panu Januszowi Sasuła i Panu Józefowi Talaga.
Zembrzyce
0
22 czerwca 2022 r. w lokalu Tequila-Catering w Zembrzycach odbyła się uroczystość dla Par Małżeńskich/ małżonków świętujących swoje Jubileusze w 2020 i 2021 roku.
Zembrzyce
0
Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Zembrzyce przystąpiła do przeprowadzenia analizy skali zjawiska ubóstwa energetycznego na naszym terenie. Sposób przeprowadzenia oparty jest na wytycznych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski.
Zembrzyce
0

Informacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.

Zembrzyce
0
7 maja 2022 r.  w Zembrzycach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Zembrzyce
0
Podpisano umowę z wykonawcą remontu wiaduktu nad torami kolejowymi na DK28 w Tarnawie Dolnej. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi obiekt zostanie przekazany wykonawcy - firmie Remost.
Zembrzyce
3
Wójt Gminy Zembrzyce ogłasił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 11.04. 2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
Zembrzyce
0
Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Zembrzyce na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 31.03.2022r. o godzinie 15:30 w budynku Pawilonu Sportowego – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zembrzyce
3
Czterech wykonawców złożyło oferty w przetargu na remont wiaduktu nad torami kolejowymi na DK28 w Tarnawie Dolnej. Komisja przetargowa rozpoczyna sprawdzanie złożonych dokumentów.
Zembrzyce
0
Urząd gmniny w Zembrzycach informuje o kilku zakończonych inwestycjach.