Wydarzenia
Jordanów
2
18.05.2020 r. Urząd Miasta Jordanowa zostanie otwarty dla Mieszkańców i Klientów Urzędu z zachowaniem obowiązujących obostrzeń nałożonych prawem.
Powiat
3
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego, w tym z naszego powiatu.
Powiat
0
Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią stale trwają prace na powiatowych drogach, a zaplanowane inwestycje realizowane są zgodnie z  przyjętym harmonogramem. Modernizacja powiatowej infrastruktury  drogowej nabierze niedługo jeszcze większego tempa.
Budzów
3

Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  Wójt Gminy Budzów informuje, że Urząd Gminy Budzów przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Jordanów
1
W dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) na Targowisku  Miejskim w Jordanowie dopuszczona będzie sprzedaż  płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych, środków czystości tylko dla handlowców posiadających rezerwacje z placu A i .
Powiat
4
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego, w tym trzech z naszego powiatu.
Powiat
0
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego, w tym z naszego powiatu.
Powiat
1
Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.
Powiat
0
18 maja rusza III etap nowej sportowej rzeczywistości, który zakłada otwarcie sal i hal. Z infrastruktury o charakterze otwartym od poniedziałku będzie mogło korzystać więcej osób niż dotychczas.
Powiat
2
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego, w tym z naszego powiatu.