Wydarzenia
Bystra Sidzina
1
Równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora tej placówki. Od 1 września 2019 r. kierownictwo  szkołą przejął mgr inż. Marek Drobny.
Powiat
0
Wyniki XX Powiatowego Konkursu "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym".
Sucha Beskidzka
0
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zaprasza wszystkich miłośników zabytkowych samochodów na Rajd Polski Historyczny, który przez Suchą Beskidzką przejeżdżać będzie w sobotę 7 września br. Pierwsza zabytkowa ekipa pojawi się ok. godz. 13:30 na Placu Targowym, do której stopniowo dojeżdżać będą pozostali uczestnicy.
Jordanów
3

Od 16 września do 30 października 2019 roku na terenie Miasta Jordanów prowadzona będzie inwentaryzacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powiat
3
Małopolskie Westerplatte - to określenie kilkukrotnie pojawiło się w wystąpieniach osób przemawiających pod pomnikiem poległych na Wysokiej. W niedzielę odbyły się tam uroczystości rocznicowe upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1939 roku. 1 września, osiemdziesiąt lat temu, do Polski wdarły się od południa niemieckie oddziały ze zgrupowania pancernego 14 armii. Na pierwszy punkt oporu na jaki trafiły, po przekroczeniu granicy na Orawie, była miejscowość Wysoka. W dniach 1-2 września rozegrała się na tych ziemiach jedna z największych na froncie południowym bitew początkowej fazy kampanii wrześniowej.
Bystra Sidzina
0
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019 r. Zadanie zostało realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Sucha Beskidzka
7
Na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Zakład Komunalny przeprowadził na terenie miasta w dniach od 10 do 12 lipca 2019 r. drugą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano 82,38 ton odpadów.
Powiat
12
W związku z licznymi zapytaniami  dotyczącymi  obowiązków organów  administracji w zakresie  zagrożenia spowodowanego przez dziki, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej opublikowało informacje w tej sprawie.
Jordanów
2
30 sierpnia przy ul. Konopnickiej 2 na teren Szkoły Podstawowej w Jordanowie, oddano do użytkowania siłownię plenerową.