Wydarzenia
Stryszawa
1
20 października 2019 r. na nowej hali sportowej, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Koło Modelarskie w Lachowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie zorganizowali III Festiwal Nauki.
Sucha Beskidzka
0
W dniach 23, 24 i 25 października będą zbierane w Suchej Beskidzkiej odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne.
Jordanów
0
W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Jordanowem a Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie nastąpi remont dwóch miejsc pamięci tj. żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 roku (upamiętnienie przy „Dębie Wolności”) oraz poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej (upamiętnienie na plantach od strony policji).
Powiat
0
Co roku w Wysokiej odbywają się uroczyste obchody wybuchu II wojny światowej. Syn generała Stanisława Maczka podziękował za organizację tych uroczystości.
Powiat
0
Nadleśnictwo Sucha informuje o utrudnieniach na niebieskim szlaku turystycznym prowadzącym z Tarnawy Górnej do Schroniska PTTK Leskowiec pod Groniem Jana Pawła II - w leśnictwie Tarnawa w oddziale 143 na odcinku około 500 m.
Sucha Beskidzka
4

Złożone przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzki wnioski o dofinansowanie remontu ulic 29 Stycznia oraz Aleksandra Starzeńskiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały dofinansowanie w  wysokości 181.131,00 zł. Wręczenie promes nastąpiło w dniu 24 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Powiat
4
RZGW w Krakowie we współpracy z gminami Mucharz, Stryszów, Zembrzyce zorganizował kolejną akcję sprzątania terenów wokół Jeziora Mucharskiego. W akcje zaangażowanych było blisko 200 osób.
Sucha Beskidzka
4

Obiekty o zabytkowym, historycznym charakterze mają wielki potencjał – zarówno pod względem turystycznym jak i różnorodnych projektów kulturalnych. Przeprowadzone w latach 2017 -2018 przez gminę Sucha Beskidzka kompleksowe prace restauracyjne i renowacyjne renesansowego zamku suskiego, sprawiły, że obecnie, zabytkowy obiekt prezentuje się WSPANIALE - jak nigdy dotąd w swej kilkusetletniej historii. Nowa „szata” tzw. Małego Wawelu, sprawia, że obiekt szybko zyskuje na znaczeniu, nie tylko w kontekście turystyki krajoznawczej, ale także różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych i projektów komercyjnych, przyciągając znane osobistości ze świata mediów.

Jordanów
1

Za kilka dni dwa place na jordanowskim Rynku będą wyłączone z użytkowania.

Powiat
0
Od dnia 20 października do 14 grudnia 2019 roku zarządca infrastruktury kolejowej Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdraża kolejne zmiany czasowe do rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 2018/2019. Zmiany zostają wprowadzone w ramach V cyklu zmienionej organizacji ruchu pociągów, wynikającej ze zmiany układu prac modernizacyjnych i naprawczych realizowanych przez Zarządcę na terenie województwa małopolskiego.