Wydarzenia
Jordanów
14
Gmina  Jordanów podczas  sesji Rady  Gminy  w dniu 28.12.2018 r.  jako   szósta  z gmin postanowiła  uczestniczyć w programie dotyczącym montażu instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła  realizowanym przez Powiat Suski przeznaczając  na ten cel kwotę 366 000 zł.
Budzów
0

Urząd Gminy w Budzowie opublikował zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Budzów
0
Urząd Gminy w Budzowie zachęca wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie  Gminy o złożeniu do dnia 15 stycznia 2019 r. wniosku  o przyłączeniu do sieci gazowej.
Sucha Beskidzka
12
28 grudnia 2018 roku Rada Miasta Sucha Beskidzka zatwierdziła budżet na rok przyszły. Radni Suchej Beskidzkiej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu czyli plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej miasta na 2019 rok, przedłożoną przez burmistrza Stanisława Lichosyta, akceptując równocześnie przyjęte w nim kierunki rozwoju miasta.
Powiat
0

Podpisano porozumienie w sprawie współdziałania GOPR Grupa Beskidzka z KP PSP Sucha Beskidzka.

Jordanów
0

Od stycznia 2017 pojawił się nowy kolor worka - kolor niebieski na odpady: papier, tektura. Przy każdej zbiórce przeprowadzanej na terenie miasta Jordanowa odbierane są wszystkie kolory worków.

Sucha Beskidzka
0
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje mieszkańców Suchej Beskidzkiej, że w 2019 roku w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej nadal realizowane będą dwa programy rekreacyjne tj. „Pływanie dla zdrowia" - program skierowany do dzieci  oraz „Jesteśmy nadal aktywni"  przeznaczony dla emerytów i rencistów.
Jordanów
9

Od nowego roku mieszkańcy Jordanowa zapłacą więcej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sucha Beskidzka
0
W tym roku oddział pediatryczny i oddział neonatologiczny suskiego szpitala po raz kolejny zostały obdarowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Sucha Beskidzka
0
Stanowisko Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ws. wypowiedzi, jakie zostały zamieszczone pod artykułem: „Szpital w Suchej Beskidzkiej najlepszy w Małopolsce” na portalu Powiatsuski24.pl, dnia 15 grudnia 2018 r.