Wydarzenia
Jordanów
1
W gminie Jordanów przeprowadzono modernizację i udrożnienie przydrożnych rowów.
Powiat
1
Słoneczna pogoda sprzyja przebywaniu poza domem. Coraz więcej ludzi spędza czas wolny spacerując po ulicach, bulwarach, parkach i lasach. Niestety, wraz ze wzrostem liczby osób przechadzających się na wolnym powietrzu, obserwujemy rozluźnienie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
Powiat
1
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
Powiat
2
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego, w tym dwóch z naszego powiatu.
Powiat
0
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie SARS-CoV-2 u kolejnych 14 osób w Małopolsce, w tym dwóch z powiatu suskiego.
Powiat
1
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa, w tym także z naszego powiatu.
Sucha Beskidzka
0
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania Biblioteki Suskiej.
Stryszawa
0
Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Działania Nadleśnictwa Sucha Beskidzka polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.
Jordanów
2

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II

Powiat
4
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z województwa małopolskiego, w tym trzech z naszego powiatu.